شهریور ۴, ۱۳۹۶

عملیات امداد پزشکی به خدمه مصدم موتور لنج صیادی در مناطق صیدگاه بندر دیر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

عملیات امداد پزشکی به خدمه مصدوم موتور لنج صیادی با موفقیت انجام شد . به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی […]
آبان ۱۴, ۱۳۹۶

عملیات امداد پزشکی به خدمه موتور لنج صیادی ، در مناطق صیدگاه استان بوشهر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

امداد پزشکی به خدمه موتور لنج صیادی ، با موفقیت انجام شد. به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری […]