مرداد ۱۸, ۱۳۹۶

اعتراض ایران به مصوبه غیرقانونی اجلاس جده در باره دزدی دریایی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

ایران در اجلاس یکصد و هجدهم شورای سازمان بین المللی دریانوردی به اصلاحیه کد جیبوتی راجع به دزدی دریایی و حملات مسلحانه علیه کشتی […]