آبان ۲۸, ۱۳۹۶

صادرات غیر نفتی در بنادر قشم۴۲ درصد افزایش یافت – مجله خبری اقتصاد پیشرو

سرپرست اداره بنادر و دریانوردی قشم از تخلیه و بارگیری ۳,۵ میلیون تن انواع کالای نفتی و غیری نفتی و ترابری ۸.۲ میلیون نفر […]