خرداد ۱, ۱۳۹۶

انتصاب معاون دریایی وبندری اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد سعید نژاد مدیر عامل سازمان بنادرودریانوردی، بنا به پیشنهادمدیر کل بندر ودریانوردی خرمشهر مهران میدری به عنوان معاون دریایی وبندری اداره کل بندر ودریانوردی […]
مهر ۲۷, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، علی مرادی به عنوان مدیر کل مرکز بررسی ها ومطالعات راهبردی منصوب شد . مطلب انتصاب مدیر کل مرکز بررسی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عادل دریس به عنوان مدیر کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان منصوب شد . مطلب انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان […]
آبان ۱, ۱۳۹۶

انتصاب سرپرست اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عادل دریس به عنوان سرپرست اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر منصوب شد. مطلب انتصاب سرپرست اداره کل بندر ودریانوردی خرمشهر […]
آذر ۲, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان مازندران – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، محمد تقی انزان پور به عنوان مدیرکل بنادر ودریانوردی استان مازندران منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر کل بنادر ودریانوردی استان […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

انتصاب سرپرست اداره کل حقوقی سازمان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، عباس توازنی زاده به عنوان سرپرست اداره کل حقوقی سازمان منصوب شد. مطلب انتصاب سرپرست اداره کل حقوقی سازمان برای […]
آذر ۲۳, ۱۳۹۶

انتصاب مشاور و مدیر کل حوزه ی مدیرعامل – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حسین پور قیومی به عنوان مشاور و مدیر کل حوزه ی مدیرعامل منصوب شد. مطلب انتصاب مشاور و مدیر کل […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حمید خلیلی به عنوان مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر برای اولین […]
دی ۱, ۱۳۹۷

سازمان بنادر ؛ یکی از مؤلفه های اقتدار کشور در حوزه های حاکمیتی/ موفقیت ایران در ایجاد شرایط امن و آرام جهت انجام مبادلات بازرگانی با کل دنیا/ یگان حفاظت بنادر؛ بازوی قدرتمند سازمان بنادر در فراهم آوری امنیت در سواحل و آبراهها است – مجله خبری اقتصاد پیشرو

رئیس پلیس پیشگیری ناجا گفت:یگان حفاظت بنادر؛ بازوی قدرتمند سازمان بنادر در فراهم آوری امنیت در سواحل و آبراهها است. مطلب سازمان بنادر ؛ یکی از […]