آذر ۴, ۱۳۹۶

ورود لندینگ کرافت کاتاماران “نظامی گنجوی ۵” ساخت ایران به خط ترانزیت بندرلنگه – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه گفت: شناور “نظامی گنجوی ۵” حامل ۸۰ دستگاه خودرو ترانزیتی ، در اسکله اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه […]