دی ۴, ۱۳۹۶

دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل مازنداران تعیین شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

محمدتقی انزان پور مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران به عنوان دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان منصوب شد . محمد […]