آذر ۲۱, ۱۳۹۶

مدیرکل حقوقی سازمان بنادرو دریانوردی گفت:روابط واحدها مبتنی بر قوانین تنظیم گردد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر کل حقوقی سازمان بنادرو دریانوردی ضمن تاکید بر ضرورت آموزش و تعلیم مستمر کارشناسان حقوق دریایی گفت: روابط درون و برون سازمانی؛ مبتنی […]
دی ۱۰, ۱۳۹۶

اقتصاد دریایی باید مبتنی بر صادرات باشد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

یکی از راهبردهای اقتصاد مقاومتی می تواند اقتصاد دریایی مبتنی بر صادرات باشد زیرا تولیدات صنعتی، کشاورزی، معادن و دیگر تولیدات داخلی در بخش […]