مهر ۲, ۱۳۹۶

شناسایی اسکله ها و کارگاه های دریایی متروکه استان خوزستان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

جلسه ی کارگروه تخصصی کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان خوزستان با هدف شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت اسکله ها و کارگاه های تعمیر […]