تیر ۲۴, ۱۳۹۶

صدور مجوز۴ سازه دریایی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور موافقت اولیه برای۴ سازه دریایی ساخت و تأسیس و بهره برداری را […]