شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

اخلاق مداری و مردمداری مهمترین شاخصه دولت شهید رجایی بود – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران با تبیین شاخص های دولت شهید رجایی گفت : اخلاق مداری و مردمداری مهمترین ویژگی دولتمردان شهید […]