دی ۲۳, ۱۳۹۶

صدور بیش از ٧هزار مدرک دریانوردی برای دریانوردان خوزستانی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

بیش از ۷ هزار و ۸۰۰ مدرک دریانوردی طی نه ماهه سال جاری توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان برای دریانوردان خوزستانی […]