مرداد ۲۲, ۱۳۹۶

تصمیم‌گیری درباره کاندیداتوری ایران درشورای ‌IMO تا پایان مرداد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

نامزدی عضویت در شورای سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) مستلزم تصمیم‌گیری مشترک دستگاه دیپلماسی و نهاد فنی و تخصصی کشور است. به گزارش روابط […]