دی ۳۰, ۱۳۹۶

استقبال مسئولین IOMOU از طرح مستندسازی کنترل و بازرسی کشتی ها در بندر چابهار – مجله خبری اقتصاد پیشرو

در همایش سالانه افسران کنترل و بازرسی کشتی های کشور از اجرای طرح مستندسازی تصویری گزارشات کنترل و بازرسی کشتی ها در بندر چابهار […]