بهمن ۱۵, ۱۳۹۶

تا آخرین لحظه پیگیر مسائل “سانچی” خواهیم بود/ نقش سازمان بنادر در سوانح دریایی راهبری تحقیقات است – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی بین المللی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد که دستگاه های مربوطه تا آخرین لحظه پیگیر مسائل […]