تیر ۳۱, ۱۳۹۷

برگزاری مانور عملیاتی مقابله با نشت مشتقات نفتی جهت جلوگیری از آلودگی در بندرامیرآباد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

      وی درباره برگزاری مانور عملیاتی مقابله با نشت مشتقات نفتی جهت جلوگیری از آلودگی در بندر امیرآباد، گفت: افزایش توان عملیاتی و دانش […]