آبان ۱۲, ۱۳۹۶

بازدید مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مهندس راستاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد.  به گزارش […]