آذر ۲۹, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، حمید خلیلی به عنوان مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر کل مهندسی سواحل وبنادر برای اولین […]