بهمن ۲۸, ۱۳۹۶

سازمان بنادر اظهارنامه اجمالی کالا وکانتینر را به گمرک ارسال می‌کند – مجله خبری اقتصاد پیشرو

در راستای توافق نامه تبادل الکترونیکی اسناد و مدارک ، بین سازمان بنادر و گمرک ایران مقرر شد که مانیفست کالا و کانتینر از […]