آذر ۸, ۱۳۹۶

یکی از قوی‌ترین ناوگان‌های کشتیرانی جهان در اختیار ایران است – مجله خبری اقتصاد پیشرو

روز دوشنبه در حاشیه سی امین مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در لندن تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از قوی‌ترین ناوگان‌های […]
آذر ۸, ۱۳۹۶

ایران یکی از قوی‌ترین ناوگان‌های کشتیرانی جهان را در اختیار دارد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

روز دوشنبه در حاشیه سی امین مجمع عمومی سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو) در لندن تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران یکی از قوی‌ترین ناوگان‌های […]