مهر ۱۷, ۱۳۹۶

فیبر نوری به بندر اروندکنار رسید – مجله خبری اقتصاد پیشرو

پروژه فیبر نوری داخلی بندر اروندکنار آماده بهره برداری شد . به گزارش روابط عمومی ، سفاری مدیر بنادر و دریانوردی آبادان از […]