آبان ۶, ۱۳۹۶

اقدامات پیشگیرانه سازمان بنادر نتیجه داد:کاهش ۱۷ درصدی سوانح دریایی ایران در نیم سال اول – مجله خبری اقتصاد پیشرو

تعداد کل سوانح شناورهای ایرانی در شش ماهه اول سال جاری، ۲۸ سانحه بوده که نسبت به زمان مشابه آن در سال قبل، ۱۷ […]