آبان ۱۴, ۱۳۹۶

رونق ترابری مسافر و گردشگر دریایی در هوای پاییزی جزیره مرجانی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر اداره بندر و دریانوردی کیش از افزایش ۲۴ درصدی حجم ترابری مسافران و گردشگران دریایی در تنها بندرگاه جزیره مرجانی خلیج فارس خبر […]