آبان ۶, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر مسئول وسر دبیر ماهنامه ی بندر ودریا – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، محمد ولی زاده به عنوان مدیر مسئول وسر دبیر ماهنامه ی بندر ودریا منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر مسئول وسر […]