آبان ۱۳, ۱۳۹۶

راستاد:روابط عمومی برای اشاعه فرهنگ دریایی باید پیشتاز وطلایه دار باشد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مهندس راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی با مسئولین روابط عمومی این سازمان دیدار کرد. به گزارش روابط […]