مرداد ۲۳, ۱۳۹۶

انتصاب معاون اداری ومالی بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد سعید نژادمدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، سعید امیری به عنوان معاون اداری ومالی بنادر ودریانوردی استان سیستان وبلوچستان منصوب شد . مطلب انتصاب […]