دی ۱۴, ۱۳۹۶

انتصاب معاون فنی ونگهداری اداره کل بنادر ودریانوردی استان خوزستان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

بنا به پیشنهادمدیرکل بنادر ودریانوردی استان خوزستان باحکم مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی ،محمد علی اعلایی به عنوان معاون فنی ونگهداری اداره کل بنادر ودریانوردی استان […]