آذر ۳, ۱۳۹۶

انتصاب مدیر بندر ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

باحکم محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، سیاوش رضوانی به عنوان مدیر بندر ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد منصوب شد. مطلب انتصاب مدیر بندر ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد […]