مرداد ۳۱, ۱۳۹۷

اختصاص تخلیه ۲۰ درصد کالاهای اساسی در بندر شهید بهشتی چابهار مشوق اصلی تکمیل راه آهن چابهار-زاهدان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

تخصیص ۲۰ درصد کالای اساسی به بندر شهید بهشتی چابهار بعنوان مشوق اصلی تکمیل راه آهن چابهار – زاهدان و توسعه محور شرق است. […]