شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور کتایون، در نزدیکی بندر بوشهر – مجله خبری اقتصاد پیشرو

با اقدام به موقع سار ۳ عملیات امداد پزشکی به خدمه شناور کتایون، با موفقیت انجام شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان […]