مهر ۱۴, ۱۳۹۶

محسنی اعلام کرد:ملزم به ارائه خدمات مسافری دریایی در ایام تعطیل هستیم – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنرگفت: آنچه می تواند بشکل مقطعی سفرهای دریایی را دچار وقفه و بنادر را تعطیل نماید شرایط نامساعد […]