مرداد ۲, ۱۳۹۶

بندرامیرآباد حلقه طلایی کریدرو بین المللی شمال – جنوب – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر بنادرودریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با بیان اینکه ترانزیت و درآمدهای حاصله از آن یکی از مهمترین شاخصهای تجارت بین المللی در هر […]