دی ۹, ۱۳۹۶

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان عنوان کرد؛نقش کلیدی سازمان بنادر در تقویت هویت ایرانی –اسلامی ساحل نشینان – مجله خبری اقتصاد پیشرو

سازمان بنادر در تقویت هویت ایرانی -اسلامی جامعه ساحل نشین جنوب کشور و ساکنان جزایر خلیج فارس نقش موثری دارد. به گزارش پایگاه […]