مرداد ۳, ۱۳۹۶

جلوگیری از بحران کمبود انرژی با مصرف بهینه و تعریف الگوی صحیح مصرف – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان بر لزوم فرهنگ سازی برای مصرف بهینه و نیز تغییر الگوی مصرف انرژی در جامعه برای جلوگیری از بحران […]