خرداد ۲۱, ۱۳۹۶

صدور مجوز بهره برداری حوضچه آبشیرین کن چابهار کنارک – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مجوز بهره برداری حوضچه آبشیرین کن چابهار کنارک پس از بررسی مدارک و مستندات ارایه شده توسط کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان […]
بهمن ۱۴, ۱۳۹۶

مجوز توسعه بندر صیادی کنارک صادر شد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر گفت:کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید موافقت اولیه و صدور […]
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶

توسعه بندر صیادی کنارک – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر کل مهندسی سواحل و بنادر گفت:کمیته صدور مجوز سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با صدور و تمدید بهره برداری از ۴ […]