شهریور ۲۴, ۱۳۹۶

فرهنگسازی جهت آشنایی کودکان نوشهری با دریا و صنعت دریانوردی – مجله خبری اقتصاد پیشرو

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران از فرهنگسازی جهت آشنایی کودکان با دریا و صنعت دریانوردی خبر داد . […]