مهر ۱۶, ۱۳۹۷

ترانزیت کود شیمیایی ترکمنستان به هند از بندر امیرآباد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر بندر امیرآباد گفت: نخستین محموله ترانزیت کود شیمیایی از ترکمنستان به بندر امیرآباد وارد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر […]