دی ۶, ۱۳۹۶

گذرگاه‌های مسیرهای ورودی و خروجی بندر شهید حقانی جدا می‌شوند – مجله خبری اقتصاد پیشرو

گذرگاه های ورودی وخروجی بندر شهید حقانی با هدف کاهش ترافیک و دسترسی آسان‌تر مردم به بزرگترین پایانه مسافری دریایی کشور در پی تفاهم […]