آذر ۱۲, ۱۳۹۶

در پنجمین روز اجلاس سی ام مجمع سازمان بین المللی دریانوردی(آیمو) صورت گرفت؛انتخاب چهل عضو جدید شورای آیمو از میان چهل و شش کشور نامزد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

سی امین اجلاس مجمع سازمان بین المللی دریانوردی که در روز دوشنبه مورخ ششم آذرماه ۱۳۹۶ آغاز بکار کرد، در روز جمعه مورخ دهم […]