بهمن ۲۴, ۱۳۹۶

۱۶۶ شرکت افغان مجوز فعالیت در بندر چابهار را گرفتند – مجله خبری اقتصاد پیشرو

تاکنون به ۱۶۶ شرکت افغان برای سرمایه گذاری و فعالیت در منطقه آزاد تجاری بندر چابهار مجوز داده شده است.     به […]