دی ۲۸, ۱۳۹۶

گره گشایی در بزرگترین بندر تجاری کشور/ ترافیک کامیون ها در بندر شهید رجایی کاهش پیدا می کند – مجله خبری اقتصاد پیشرو

در راستای اجرای طرح روان سازی ترافیک کامیون ها در محل درب خروجی شرقی بندر شهید رجایی، نشستی مشترک با حضور مقامات ارشد سازمان […]