اسفند ۱۴, ۱۳۹۶

نوسازی اسکله ها و شناورهای تفریحی / افزایش ۲۵ درصدی توریست در بنادر گلستان / ایجاد دو اسکله سبک در بنادر “گز” و “ترکمن” تا پایان سال – مجله خبری اقتصاد پیشرو

مدیر بنادر و دریانوردی استان گلستان از دستور مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به منظور نوسازی اسکله های تفریحی و شناورهای گردشگری دریایی خبر […]