مهر ۱۸, ۱۳۹۷

کسب مقام اول پرسنل یگان حفاظت بندر چابهار در مسابقات بین المللی ۲۰۱۸ موتای – مجله خبری اقتصاد پیشرو

محمود ریگی؛ پرسنل یگان حفاظت بندر چابهار در مسابقات بین المللی ۲۰۱۸ موتای به میزبانی کشور ترکیه مقام اول را کسب کرد. شایان […]