خرداد ۲۹, ۱۳۹۶

پایانه کانتینری بندر بوشهر ۴۶ درصد پیشرفت دارد – مجله خبری اقتصاد پیشرو

فاز نخست طرح پایانه کانتینری بندر بوشهر در جزیره نگین به عنوان یکی از پروژه های سفر سال ۹۳ رئیس جمهوری به بوشهر ۴۶ […]