مطالب
[ad_1] به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، كارگاه آموزشي "سرمايه‌گذاري خارجي وآشنايي با روشهاي تامين م (بیشتر)
[ad_1] با قائم مقام سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران مطرح شد؛ ارتقاي همكاري هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان در ح (بیشتر)
[ad_1] دويست ودوازدهمين جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي در ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/12/03 در محل سازمان سرمايه گذاري [ad_2]مطلب گزارش خبري (بیشتر)
[ad_1] به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصــادي و فني ايران كارگاه آموزشي [ad_2]مطلب برگزاري كارگاه آموزشي در استان آذر (بیشتر)
[ad_1] با عنايت به فرارسيدن ايام پيروزي انقلاب اسلامي و دهه فجر، عصر روز يكشنبه مورخ 17 بهمن ماه سال جاري مراسمي با حضور پرسنل و مديران سازما (بیشتر)
[ad_1] هيآت نظارتي سازمان سرمايه گذاري از روند اجرا و پيشرفت كار پروژه انتقال نيروي برق اصفهان در تاريخ 1395/10/29 بازديد نمود. [ad_2]مطلب بازدي (بیشتر)
[ad_1] بانك توسعه اسلامي در سال 91 ، 87 ميليون يورو براي اجراي طرح ساخت سد سرني، سامانه انتقال و تصفيه خانه اختصاص ودر فروردين ماه 92 اجرايي گرد (بیشتر)
[ad_1] با عنايت به اهميت نظارت بر اجراي به موقع پروژه هاي تامين مالي شده از تسهيلات اعتباري بين المللي، [ad_2]مطلب بازديد از پـروژه آبـرسان (بیشتر)
[ad_1] هيات نظارتي، اداره كل نظارت بر وامها و تسهيلات خارجي سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران، [ad_2]مطلب بازديد از پروژه ف (بیشتر)
[ad_1] دويست ويازدهمين جلسه هيات سرمايه گذاري خارجي در ساعت 7:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1395/11/12 در محل سازمان سرمايه گذاري با حضور اعضاي هيات سرما (بیشتر)