لوگو سایت

منحنی نرخ بازدهی در ۱۵ اردیبهشت۱۴۰۰+ نمودار


بررسی منحنی بازده استخراج شده از ۳۴ نماد اخزا نشان از مسطح شدن نرخها در سطح ۲۲.۲ درصد دارد. نرخ بازده اوراق با سررسید یکسال با ۲ دهم درصد کاهش به ۲۱.۷۹ درصد رسید.

نرخ بازده اوراق با سررسید دو و سه سال نیز با یک دهم درصد افزایش به ترتیب به ۲۲.۱۷ و ۲۲.۳۲ درصد رسید. نرخ بازده آتی اوراق در سال دوم نیز با ۳ دهم درصد افزایش به ۲۲.۵۷ درصد رسید.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیور با تیتر نمودار کاهش نرخ سود در همه سررسیدها بخوانید.منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه