لوگو سایت

طناب بازار ساز برای پایین کشیدن قیمت دلار


به گزارش اقتصاد نیوز- روند کاهشی قیمت دلار در بازار متشکل ارزی در روز چهارشنبه ادامه یافت. ادامه این روند در روز چهارشنبه برای فعالین بازار ارز اهمیت زیادی داشت، زیرا ورود دلار متشکل به کانال ۲۰ هزار تومان می‌توانست سیگنال کاهشی مهمی برای بازار آزاد باشد. دلار متشکل کار خود را با قیمت ۲۱ هزار و ۱۹۶ تومان آغاز کرد و در چند مرحله افت کرد تا روی ۲۰ هزار و ۹۴۷ تومان قرار گیرد. قیمت‌ها در بازار آزاد و سامانه سنا به تبع افت قیمت دلار متشکل کاهش یافتند. افت قیمت دلار متشکل باز  هم ادامه یافت تا این که در پایان روز روی ۲۰ هزار و ۶۴۰ تومان قرار گیرد.

سرعت تغییر قیمت‌ها زیاد بود و باعث شد نرخ انتهایی خرده فروشی سنا زیر قیمت متوسط دلار متشکل قرار گیرد. عرضه دلار در بازار متشکل نسبت به روز گذشته کاهش داشت، اما این کاهش به قدری نبود که جلوی تغییرات سریع قیمتی را بگیرد. به تبع این تغییرات قیمتی دلار بازار آزاد در مقاطعی از عصر روز چهارشنبه قیمت‌هایی زیر ۲۱ هزار تومان را به ثبت رساند، اما در حوالی ساعت ۴ عصر روی ۲۱ هزار و ۲۰ تومان قرار داشت. قیمت دلار آزاد بعد از بسته شدن بازار متشکل تا سطح ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان نیز پایین آمد. تغییرات قیمتی در بازار یورو نیز کاهشی بود و اندازه شکاف بین نرخ سنا و بازار متشکل برای یورو به طرز معنی‌داری از دلار بیشتر بود.

ورود دلار متشکل به کانال ۲۰ هزار تومان

قیمت متوسط دلار متشکل در معاملات روز چهارشنبه نسبت به روز دوشنبه ۶۹۸ تومان کاهش یافت، به کانال ۲۰ هزار تومان وارد شد و روی رقم ۲۰ هزار و ۸۷۱ تومان قرار گرفت. نرخ انتهایی دلار در سامانه سنا نیز ۷۰۸ تومان کاهش یافت و روی ۲۰ هزار و ۸۴۶ تومان ایستاد. قیمت انتهایی دلار بازار آزاد ۷۸۰ تومان افت کرد و در ساعت ۴ عصر روی ۲۱ هزار و ۲۰ تومان ایستاد. بر این اساس دلار بازار آزاد و سامانه سنا ۱۷۴ تومان معادل حدود ۰.۸ درصد با هم اختلاف داشتند. قیمت دلار بازار آزاد باز هم افت کرد و حتی قیمت‌های نزدیک به ۲۰ هزار و ۸۰۰ تومان را به ثبت رساند.

J10 (1)

کاهش عرضه دلار متشکل

حجم مبادلات در بازار دلار نیز روند کاهشی داشت. عرضه دلار در بازار متشکل ارزی ۳۸ درصد افت کرد و روی رقم ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار قرار گرفت.

روند کاهشی در بازار یورو نیز مشاهده می‌شود

قیمت متوسط یورو در بازار متشکل ۵۸۵ تومان افت کرد و روی ۲۵ هزار و ۱۴۱ تومان قرار گرفت. قیمت یورو در سامانه سنا ۷۰۸ تومان افتاد و روی ۲۵ هزار و ۲۴۹ تومان ایستاد. یورو بازار آزاد ۸۶۲ تومان افت کرد و روی ۲۵ هزار و ۸۸۶ تومان قرار گرفت. بر این اساس یورو بازار آزاد و سامانه سنا ۶۳۷ تومان معادل ۲.۵ درصد اختلاف داشتند. حجم مبادلات یورو متشکل نیز نسبت به روز دوشنبه ۳۹ درصد کاهش یافت و روی ۱۶۷ هزار قرار گرفت.

 

J11 (2)منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه