لوگو سایت

حرکت دلار سنا خلاف دلار متشکل


به گزارش اقتصاد نیوز، به رغم افزایش قیمت دلار در بازار متشکل ارزی، نرخ این ارز در سامانه سنا یافت. تغییرات قیمت در بازار آزاد قابل توجه بود. قیمت دلار بازار آزاد حوالی ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه عصر نسبت مدت مشابه روز قبل ۳۹۰ تومان کاهش داشت. با این حرکت خلاف جهت از اندازه شکاف قیمتی بین دلار بازار آزاد و متشکل کاهش یافت.

در بازار یورو نیز افت قیمت سنا با وجود افزایش قیمت در بازار آزاد و متشکل جالب توجه بود. البته تغییرات قیمتی در بازار متشکل و آزاد کوچک بود.

تغییرات قیمتی دلار

قیمت متوسط دلار متشکل نسبت به روز گذشته ۹۱ تومان افزایش یافت و روی رقم ۲۲ هزار و ۱۶۱ تومان قرار گرفت. قیمت دلار در سامانه سنا ۲۱۳ تومان کاهش یافت و روی رقم ۲۲ هزار و ۲۲۰ تومان قرار گرفت. قیمت دلار در بازار آزاد نیز حوالی ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه عصر نسبت به زمان مشابه روز قبل ۳۹۰ تومان کاهش یافت و روی رقم ۲۲ هزار و ۸۵۰ تومان قرار گرفت. در نتیجه دلار بازار آزاد و سامانه سنا ۶۳۰ تومان معادل حدود ۲.۸ درصد اختلاف داشتند. اندازه این شکاف در روز گذشته ۳.۶ درصد بود. در نتیجه اندازه شکاف نسبت به روز گذشته کوچک شد.

عرضه دلار کاهش یافت

حجم عرضه دلار در بازار آزاد نسبت به روز گذشته ۳۵ درصد کاهش یافت و روی رقم ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار قرار گرفت. متوسط حجم عرضه در ۴۱ روز کاری که پشت سرگذاشتیم ۴ میلیون و ۶۸۰ هزار به دست می‌آید. در نتیجه عرضه در روز دوشنبه زیر متوسط ۴۱ روز کاری که پشت سرگذاشتیم قرار می‌گیرد.

تغییرات قیمتی یورو

قیمت متوسط یورو متشکل نسبت به روز گذشته ۳۷ تومان افزایش یافت و روی رقم ۲۶ هزار و ۳۴۴ تومان قرار گرفت. قیمت یورو در سامانه سنا ۱۲۴ تومان کاهش یافت و روی رقم ۲۶ هزار و ۴۳۷ تمان قرار گرفت. قیمت یورو در بازار آزاد ۴۶ تومان رشد کرد و روی رقم ۲۸ هزار و ۱۰۵ تومان قرار گرفت. در نتیجه اختلاف بین یورو بازار آزاد و سنا ۱۶۶۸ تومان معادل ۶.۳ درصد به دست می‌آید. اندازه این شکاف در روز گذشته ۵.۶ درصد بود در نتیجه اندازه شکاف نسبت به روز گذشته بزرگ شد.

افزایش عرضه یورو

عرضه یورو نسبت به روز گذشته ۲۶ درصد افزایش یافت و روی رقم ۲ میلیون و ۲۶۲ هزار قرار گرفت. متوسط عرضه یورو متشکل در ۴۱ روز کاری که پشت سر گذاشتیم یک میلیون و ۵۴۹ هزار به دست می‌آید، در نتیجه عرضه یورو بالای متوسط ۴۱ روز کاری بود که پشت سر گذاشته ایم

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه