اولیانوف: برجام در مسیر هموار قرار گرفته استسرپرست هیات روسی در مذاکرات برجام در وین گفت: قسمت سخت و پر زحمت مذاکرات برجام در نشست های وین طی شده است.منبع خبر

دیدگاه ها

mood_bad
  • بدون دیدگاه.
  • افزودن دیدگاه