لوگو سایت

اگر روحانی «سیبیل» کامل داشت چه می‌شد!


به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: گفت: تازه چه خبر؟!

گفتم: آقای روحانی گفته است؛ «ما دو بیل می‌خواستیم که پیدا کردیم»!

گفت: ریاست جمهوری و امور اجرایی کشور با بیل چه رابطه‌ای دارد؟! بیل را برای چه می‌خواسته‌اند؟!

گفتم: ایشان گفته‌اند؛ «با یک بیل می‌خواستیم به کمر کرونا بزنیم و یک بیل هم برای شکستن کمر تحریم‌ها لازم داشتیم» و گفته‌اند که با این دو بیل کمر کرونا و کمر تحریم‌ها را شکستیم!

گفت: چرا دوتا؟!

گفتم: پس چندتا؟!

گفت: فکرش را بکن، اگر ۲۸ بیل دیگر هم پیدا می‌کردند که روی‌هم یک «سیبیل» کامل بشود، با آن سی تا بیل چه کارهای بزرگ دیگری هم می‌توانستند انجام بدهند!

گفتم: شخصی زیر درخت گردو نشسته بود که یک گردو از درخت افتاد. به جثه کوچک گردو و درخت بلند آن نگاه کرد و با تعجب گفت «درخت گردکان به این بزرگی، درخت خربزه، الله اکبر»!

 منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه