لوگو سایت

سبقت فوتی‌های کرونا در ایران از آمار آمریکا و ترکیه


به گزارش اقتصاد نیوز، در هفته‌های اخیر موج برخاسته از کرونا در کشور روندی نزولی داشته و رده های آمارهای خطرناک کرونایی به سطوح پایین تری تنزل پیدا کرده است اما آیا این اتفاق به منزله کاهش تب و تاب بیماری کرونا در ایران است؟ مقایسه آمارهای ایران با دیگر آمارهای جهانی کرونایی چه تصویری را از این بیماری در ایران ارائه می دهد؟

وضعیت ابتلا و مرگ ومیر در ایران

در روز 9 خرداد ماه شمار ابتلای روزانه کرونا به ایران به 8 هزار و 876 نفر رسیده که نسبت به روز  گذشته 25 درصد افزایش پیدا کرد. این درحالیست که آمارهای روزانه کرونایی درکشور پس از موج چهارم کرونا نزدیک به چند هفته است که در مسیر کاهش قرار گرفته اما هنوز سطح آمارهای ثبت شده در مرتبه بالایی قرار دارد.

برای درک صحیح تر وضعیت بیماری کرونا در کشور می توان آن را با چند کشور رکورد دار کرونا درآمارهای مختلف مقایسه کرد. در همین خصوص در این تحلیل به طور مشخص به سراغ آمارهای مرگ و میر کرونا میرویم.

مقایسه مرگ و میر کرونا در ایران و ترکیه در2021

شمار فوتی های کرونایی در 9 خردادماه در ایران برابر با 198 نفر ثبت شده که نسبت به روز قبل از خود، 14.5 درصد افزایش پیدا کرده است. آن چه که مقایسه شفافتری را بین متغیرهای مهم کرونایی در کشورهای مختلف نشان می دهد نسبت فوت به جمعیت آن کشور است. این متغیر را به صورت فوت در میلیون نفر نیز بیان می کنندکه در ایران درروزهای اخیر به سطح 2 نفر در میلیون نفر رسیده است. مقایسه این شاخص با کشور ترکیه نشان میدهد ایران از شرایط بدتری در قیاس با این کشور برخوردار بوده است.

در همین رابطه در کشور ترکیه خیزجدیدی از آمارهای ابتلا و فوت در ماه های اخیر برخاسته که در برخی شرایط این کشور را به موقعیت خطرناکی در مواجهه با این ویروس کشانده است.

با این حال آمارها نشان می‌دهند نسبت فوتی ها در ایران در روزهای اخیر هر چند از روزهای قبل کمتر شده و در مسیر کاهشی قرار گرفته اما هنوز از این متغیر درترکیه بالاتر است.

داده‌های کرونایی کشور ایران و ترکیه از ابتدای سال جاری میلادی نشان می دهد موج فوتی ها در هفته های اول و دوم اردیبهشت ماه به بالاترین میزان خود در ایران رسیده و شاخص فوت به جمعیت برابر با 6 بوده است. این درحالی است که این موج در کشور ترکیه با یک هفته تاخیر به قله رسیده که تقریبا معادل با 4.7 ثبت شده است.

بررسی آمار فوتیها در ایران و کشور پرابتلای ترکیه که درهمسایگی ایران بوده و ازآمارهای بالایی در زمینه این بیماری در آسیا برخوردار بوده است نشان می دهد وضعیت مرگ و میر کرونایی درایران به نسبت جمعیت همواره در سطحی خطرناک تر از کشور ترکیه رقم خورده اما با این حال این موج در هردو کشور در مسیر نزولی قرار گرفته است.

کشور آسیایی دیگری که در این روزها از آمارهای تلخ و نگران کننده ای در بیماری کرونا رنح می برد هندوستان است. 

کرونا

مقایسه مرگ ومیرکرونا در ایران و هند در سال 2021

هندوستان همواره در رده های بالای آمارهای خطرناک در زمینه بیماری کرونا به شمار می رفته است. مرگ ومیر کرونا در این کشور نشان می دهد با اختلافی تقریبا یک ماهه نسبت به ایران موج فوتی های کرونایی در هند به قله خود رسیده اما دوام زیادی نداشته است. در آمارهای این شاخص کرونایی درهند مشاهده می شود که روند فوتی به جمعیت اکنون در مسیر کاهشی قرار دارد.

با این حال بیشترین حدی که هند از لحاظ نسبت فوتی به جمعیت در روزهای اخیر تجربه کرده معادل با 3 بوده است. اما چون شیب مرگ و میر در ایران درروز های اخیر نزولی تر از هند بوده این رقم اکنون در این کشور پرجمعیت آسیایی برابر با 2.5 و در ایران معادل با 2 ثبت شده است.

کشور دیگری که در آمارهای کرونایی در دنیا همواره در رتبه های اول و دوم بوده و بیشترین آمار را در بخش فوتی ها و مبتلایان ثبت کرده است ایالات متحده آمریکاست.

کرونا

مقایسه آمار مرگ و میر کرونا در ایران و آمریکا در  سال 2021

در آمار فوتی های کرونایی در آمریکا مشاهده می شود میزان مرگ ومیر بر جمعیت در این کشور از ابتدای سال میلادی جدید در مسیر نزولی قرار گرفته و رفته رفته از سطح این آمار ها در کشور کاسته شده است. در همین رابطه نسبت فوتی ها به مرگ و میر در آمارهای کرونایی کشور امریکا اکنون معادل با 1 بوده که نزدیک به 1 واحد از این شاخص در ایران کمتر است.

به طور کلی در کشورهای پرابتلای کرونا مانند ترکیه، هند و آمریکا میزان مرگ و میر در جمعیت مانند ایران روندی کاهشی داشته و در مسیر افت قرار گرفته است. به عبارت دیگر کاهش آمار ها در ایران همسو با دیگر کشورها بوده است، با این حال این شاخص در کشورهای ترکیه و آمریکا افتی شدید تر از ایران را ثبت کرده است . از طرفی با وجود آنکه در هند در موقعیت فعلی نسبت مرگ ومیر به جمعیت آن در حدی بالاتر از ایران قرار گرفته اما بیشترین حد ثبت شده آن 4 واحد کمتر از ایران بوده است.

کرونا



منبع خبر

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه